image

Innovatiehub op het gebied van technologie & duurzaamheid voor de bouw

BouwLab R&Do is een innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. Want innovatie versnel je nu eenmaal met een plek met inspirerende showcases uit de praktijk die direct toepasbaar zijn en door ruimte te creëren zonder regelgeving waar in alle vrijheid kan worden geëxperimenteerd. Op een zeer laagdrempelige wijze kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gebruik maken van alle faciliteiten van BouwLab R&Do.

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.

BouwLab is geïnitieerd door Smart Industry Fieldlab 3DMZ (3D Makers Zone) en wordt breed ondersteund door onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Water. In dit R&Do Lab voor de bouw werken diverse organisaties uit de keten samen aan opgaven als circulaire bouw, digitalisering, ketenintegratie en uiteindelijk versnelde innovatie binnen de bouw. Doel van BouwLab is om verder te gaan dan alleen praten. BouwLab staat voor doen, daarvan leren en uiteindelijk waarde creëren voor de aangesloten organisaties.


BouwLab Live!

BouwLab Live zijn de live events van BouwLab R&Do. Deze events zijn speciaal voor professionals uit de bouwwereld en zijn gratis toegankelijk. In april 2020 vond er een digitale editie plaats via Zoom (in verband met COVID-19). Bekijk de video hiernaast voor een sfeerimpressie van de eerste editie uit 2019 dat tevens het startschot was van BouwLab R&Do als Smart Industry Fieldlab voor de bouw.

ALLE BOUWLAB LIVE! EVENTS
collaborative learning

BouwLab organiseert workshops, sessies en trainingen voor en door leiders uit de bouwsector en innovatieve technologie- en bouwbedrijven

collaborative doing

BouwLab draait vooral om "doen". In projectvorm worden hier in samenwerkingsverband verschillende pilotprojecten en tests uitgevoerd.

Future-ready design

BouwLab verdiept zich samen met haar partners in de laatste designmogelijkheden voor bouwtechnologieën van de toekomst.

kostenreductie

Bij BouwLab wordt ook gekeken naar reductie van bouwkosten door nieuwe technologie en efficiëntieverbeteringen, zonder in te leveren op kwaliteit.

Smart Embedded Infra

BouwLab gaat niet slechts over de buitenkant, maar onderzoekt tevens mogelijkheden om slimme infrastructuur in het bouwproces mee te nemen.

Circulaire constructies

Duurzaamheid staat bij BouwLab hoog in het vaandel. Samen met partners werkt BouwLab aan circulaire mogelijkheden voor de bouw.

image

BouwLab R&Do focust op innovatieve nieuwe bouwtechnieken

  • BAAM (Big Area Additive Manufacturing)
  • Beton 3D-printing
  • Biomimicry Design
  • Modular Design
  • Supply Chain + Blockchain
  • Circulair bouwen
  • Dynamische data / sensoring
  • Robotisering in de bouw

  • En meer...

BOUWLAB PROJECTEN

Bekijk hieronder verschillende projecten vanuit BouwLab R&Do.

Pic
Parametrisch Circulair Bruggenconcept
In Nederland is er een zeer grote vraag naar vervanging en vernieuwing van ongeveer 40.000 bruggen. Additive manufacturing kan hierin een zeer grote rol gaan spelen. Daarom is BouwLab R&Do samen met partners Bureau Arjan Karssen, Thijs Asselbergs Architectuurcentrale, AplusV solutions, White Lioness technologies en ABT een initiatief gestart voor een parametrisch circulair bruggensysteem van 3D geprinte componenten.

Meer info
Pic
Community of Practice
BouwLab R&Do is een Community of Practus (CoP) in samenwerking met De Bouwcampus. De Community of Practice die BouwLab faciliteert staat in het teken van het 'digitale huis van de toekomst'.

Meer info
Pic
Het Building Symphony Project
In het Building Symphony Project stapt de ambachtelijk georiënteerde bouwindustrie over naar duurzaam bouwen voor de toekomst. Door nieuwe organisatiestructuren en vergaande digitalisering wordt een hoge mate van ketenintegratie en mass-customization behaald en komen geavanceerde productietechnologieën en circulariteit binnen handbereik.

Meer info
Pic
De Circulaire BouwLab Experience
In de Circulaire BouwLab Experience experimenteert BouwLab R&Do samen met Groothuis Bouwgroep, RGS, BeterBusiness, Dura Vermeer Civiel, WSP, Rabobank en gemeente Haarlem aan een circulair, en zelfvoorzienend gebouw.

Meer info
Pic
Domus Labs
In dit project gaan we in Amsterdam door middel van een datagedreven aanpak per bestaande woningtype innovatieve best practices verzamelen. Deze worden vervolgens gevalideerd in Domus Labs. Doel is om deze gevalideerde business cases en datasets, die representatief zijn voor de be- staande woningvoorraad van Amsterdam, aan te bieden in een open source platform.

Meer info
Praktijkonderzoek

BouwLab doet verschillende onderzoeken en projecten op het gebied van digitalisering en 3D-printing van sierornamenten, gevelstenen en beelden bij renovaties van gebouwen.

Pic
Pic
Uitvoering

Kostenbesparing door digitalisering en 3D-printing van karakteristieke waterslagen in geopolymeer die niet meer verkrijgbaar zijn

image
BouwLab Expo

BouwLab heeft al een aantal iconische objecten opgesteld staan, zoals een 3D-geprinte betonnen bank en loopbrug en het innovatieve Post-Disaster Shelter voor Haïti

Screenshot

Waarom BouwLab?

• Concrete projecten
• Lage investeringen
• Ondersteund door ministeries
• Geen risico
• Wel meedoen in plaats van toekijken
• Meeleren
• Meegroeien

Download de PDF voor meer info
Living Lab

BouwLab R&Do is een Living Lab waarin (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector kunnen experimenteren, co-creeren en innoveren.

De proeftuin biedt een fysieke locatie met state-of-the-art digitale productietechnieken die openstaat voor innovatieve pilot- en proefprojecten van het MKB. Tegelijkertijd vormt het BouwLab R&Do een ecosysteem van relevante stakeholders: bedrijven, onderwijs-instellingen, overheden en opdrachtgevers worden nauw bij het Living Lab betrokken. Door betere toegang tot nieuwe technologie, betere kennisuitwisseling en betere aansluiting met onderwijsprogramma’s kan de bouwsector innovatie versnellen.

De druk op de bouwsector neemt aan alle kanten toe: meer woningen nodig die duurzaam en circulair moeten worden gebouwd en een enorme vervangingsopgave aan de infrastructurele kant. Aan de andere kant staan de marges onder druk en wordt het steeds moeilijker om goed geschoold personeel te vinden.

Een innovatievere bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken als de transitie naar een circulaire en duurzame economie, het sneller realiseren van betaalbare woningbouw en het leveren van maatwerk. Maar, volgens vele onderzoeken, ontstaat innovatie niet zomaar in de bouwsector. Vandaar de vorming van dit Living Lab.

BouwLab R&Do is een EFRO-project
ondersteund door de Europese Unie
& de Provincie Noord-Holland


Het Living Lab biedt niet alleen een fysieke locatie met allerlei faciliteiten, maar is ook een kenniscentrum waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Door het laagdrempelig aanbieden van de kennis en faciliteiten helpt het Living Lab bedrijven van zowel internationale omvang als het MKB met het uitvoeren van innovatieve pilot- en proefprojecten.

In dit EFRO-project werken initiatiefnemers 3D Makers Zone, Hogeschool Inholland, Xtrution en de Architectuurcentrale aan het realiseren van de open productiefaciliteiten, het opzetten van het ecosysteem en de opbouw van kennisdelingprograma’s o.a. in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen. Tot slot wordt het concept van BouwLab R&Do gevalideerd door het uitvoeren van twee voorbeeldprojecten.

BouwLab R&Do wordt ondersteund door:

Pic Pic

BouwLab R&Do werkt samen met:Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic

BouwLab R&Do is voor iedere organisatie die iets te maken heeft met de bouwsector: opdrachtgevers, uitvoerders, adviseurs, kennisinstellingen en zelfs bewonersorganisaties. Zowel corporates als mkb-organisaties. Behoefte aan meer info en/of wilt u met uw organisatie meedoen met BouwLab R&Do? Neem contact op!

JOIN Bouwlab
Pic
Ontvang het laatste nieuws vanuit BouwLab R&Do

Contact

Aarzel niet om voor vragen of meer informatie contact met ons op te nemen.


BouwLab R&Do
Oudeweg 91-95
2031 CC Haarlem
The Netherlands

E: info@bouwlab.com
P: +31 85 75 004 33