De Circulaire BouwLab Experience

Met de Circulaire BouwLab Experience als 'living lab' gaan we aantonen
dat circulair bouwen echt mogelijk is en de levenscyclus van een hergebruikt gebouw verrijken met actuele data
(digital twinning).image

Onderstaande partijen gaan gezamenlijk de uitdaging aan

De Circulaire BouwLab Experience is powered by:

pic pic pic pic pic

pic pic pic pic
Screenshot

Een overgeheveld donorpand als start van de Experience

Op 23 november 2020 is RGS gestart met de demontagewerkzaamheden in Almere in plaats van sloop. Het streven is om De Circulaire BouwLab Experience en de gezamenlijke circulaire ambities in 2021 te realiseren. Er zullen in het pand nieuwe en bestaande producten en materialen worden toegepast als deze voldoen aan de strenge criteria van circulariteit en demontage.

Als het pand is overgeheveld naar Haarlem en bovendien is doorontwikkeld met innovatieve, duurzame en/of biobased elementen, kan dit praktijkvoorbeeld opdrachtgevers overtuigen om ook een positieve bijdrage te leveren aan mens, maatschappij en milieu.

Screenshot

Circulaire BouwLab Experience als 'Living Lab'

Doelstellingen

  • - Experience als open leer- en ontwikkeltraject
  • - Ervaring opdoen met herbouw / hergebruik materialen
  • - Werken in nieuwe samenwerkingsvormen in de keten
  • - Ervaring opdoen, verzamelen en delen van data in de keten
  • - Verkennen duurzame / circulaire businessmodellen
  • - Ontwikkeling van datamodel voor constructie digital twin

Background

De Circulaire BouwLab Experience wordt onder andere een digital twin proeflab voor innovatieve slimme bouwoplossingen en digital twinning voor circulaire bouw.

Levenscyclus & digital twin

Binnen de bouwsector is nog weinig ervaring met het vastleggen van gegevens gedurende de levenscyclus van een gebouw en deze te verrijken met actuele data (digital twinning). Dit is niet alleen van belang voor de status van het pand (bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud, binnenklimaat of effectiviteit van slimme toepassingen) maar ook voor uiteindelijk hergebruik van de componenten en materialen in het kader van de circulaire doelstellingen.

Met de beschikbaarheid van een donorpand in Almere krijgt de 3DMZ / Bouwlab R&Do de kans om samen met een aantal partners een project te starten voor hergebruik van een bestaande constructie waarbij vanaf demontage de componenten worden geïdentificeerd en gevolgd. Hiermee kan de benodigde ervaring op gebied van digitalisering in een praktijksituatie worden opgedaan. Tevens is het pand (mede door de verzameling van de gegevens tijdens demontage en herbouw) uitermate geschikt voor gebruik als proeflab. Daartoe wordt het pand voorzien van diverse sensoren waarmee de reeds verzamelde data over de componenten gedurende de gebruiksfase kan worden verrijkt.

Het gebruik van een bestaand pand maakt het project uniek en levert de partners extra ervaring op in het hergebruik van constructieonderdelen en de dilemma’s die daarmee gepaard gaan. Het levert tevens een goede basis (digital twin met gebouwpaspoort) voor verdere inzet als proeflab voor het testen van slimme oplossingen in de bouw.

Voortgang in foto's

Vanaf tekenen intentieverklaring tot straks de uiteindelijke realisatie.

Screenshot

Deelnemen of een bijdrage leveren?

Wil je meer weten of met je organisatie een bijdrage leveren aan De Circulaire BouwLab Experience als 'Living Lab'? Neem contact op met Annette Beerepoot van BouwLab R&Do.

Annette Beerepoot

annette@bouwlab.com
+31 85 750 04 33

Waar?

BouwLab R&Do

De basisstructuur van het bestaande pand wordt op het terrein naast BouwLab R&Do in Haarlem opgebouwd. BouwLab R&Do is een Smart Industry Fieldlab op het gebied van technologie en duurzaamheid voor de bouw, met veel evenementen over digitalisering en robotisering voor professionals uit de bouwwereld. Elk jaar organiseert BouwLab R&Do een zeer succesvolle BouwLab Live! sessie met professionele bezoekers uit de bouwindustrie. Het grote en actieve netwerk van BouwLab R&Do toont brede interesse voor innovatie in de bouw. Door de Circulaire BouwLab Experience blijft BouwLab R&Do het referentie- en aanspreekpunt voor innovatie in de bouw.Pic
Ontvang het laatste nieuws vanuit BouwLab R&Do